top of page

Nei til MVA på alternativ behandling


Kjære regjering. Jeg er vel så mye kvalifisert til å utføre min jobb som dere er til å styre landet.

I enkelte fag er det ikke tiden på skolebenken som teller, men evnen til omtanke, empati, pedagogisk sans, livserfaring, medmenneskelighet, logisk sans, intuitive, visuelle eller auditive evner, kreativitet, fysisk og psykisk styrke osv.

Mange fag fungerer ikke ut fra kun teori.


Vi har alle unike gaver og ferdigheter å bringe ut til helheten, og alle er vi like mye verdt!


Ved å sett karakter på fugl og fisk sin evne til å fly, skaper vi bare tapere.En healer eller lege som aldri har følt på kroppen hvordan det er å være syk, en psykolog som aldri har hatt psykiske utfordringer, en barnehagelærer som ikke evner å se barnas nyanser, eller har pedagogisk sans og empati, -er ikke kvalifisert til sitt yrke selv om de har gode teoretiske karakterer og lang utdannelse!!


På lik linje er en politiker som aldri har erfart livets skyggesider, livet til de sårbare gruppene, som ikke evner å stå i andres sko, som ikke evner å se at andre ikke har det slik som de, at ikke alle har de samme mulighetene, som ikke evner å ta andre mennesker som en del av seg selv, - er ikke kvalifisert til å styre et land med mangfold!

Allikevel er det det de gjør.


Det skal ikke være de rikes eller sterkes rett, det skal være ALLES RETT!


Hilsen "alternativ" behandler, også kalt kvakksalver av dere i regjeringen.

Jeg har utdannelse i mitt fag, men har lært like mye av livet selv, mine erfaringer og av andre mennesker jeg har møtt og deres erfaringer.

Det er det som gjør meg til en god og kvalifisert behandler.


PS. Dere, regjeringen, fokuserer på at det ikke foreligger nok forskning bak effekten av alternativ behandling og eventuelle bivirkninger, og betviler at det er helsefremmende, eller i hele tatt virker, så da spør jeg tilbake, kan dere vise til forskning bak deres behandling av det Norske folk?

Hva med bivirkningene og helseutfordringene utløst av deres bestemmelser?

Eller er dere bare en gjeng kvakksalver selv?...


Nei til mva på alternativbehandling!

1 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page