top of page

Visdom


Det meste av det du ser på som sannhet, det du tror på, er tillært eller er deg fortalt. Når du tror på noe er det også det du søker bekreftelse på. Du leser de artiklene, den forskningen, hører på de og det som støtter opp om din tro.

Det er lett å riste på hodet av at andre tror på noe annet.

Men tenk deg, om du kunne søkt i din egen visdom, en visdom større enn alt du har tillært deg eller blitt fortalt, ville du gjort det? Ville du stolt på den informasjonen?

En informasjon, en visdom som ikke nødvendigvis støttes av noe utenfor deg selv.

Som ikke nødvendigvis kan bekreftes i forskning eller i historien.

Som ikke nødvendigvis stemmer med din tillærte sannhet.


Det er denne visdommen jeg finner interessant, det er denne visdommen jeg ønsker at jeg selv og andre skal få kontakt med.

Uten forklaring, forskning, historisk perspektiv, bare sann for deg fordi du bare vet.

En visdom utenfor det begripelige, utenfor intellektet, en visdom som kommer fra hjertet


Love Linda

0 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

VALG

Komentar


bottom of page